Studio Bas van Wayenburg

Alg. Voorw.

Algemene Voorwaarden

Studio Bas van Wayenburg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten.
Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina.
Binnen enkele werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.
Wanneer u per mail of met behulp van het webformulier reageert, worden uw gegevens met uiterste discretie verwerkt en niet aan derden overgedragen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij geven alle informatie op onze site, tenzij anders aangegeven, vrij onder de voorwaarden van de Creative Commons licentie.
Dit betekent dat u, tenzij anders vermeld, het werk mag kopiëren, verspreiden, vertonen en op -en uitvoeren of er afgeleide werken van mag maken. Echter alleen onder de volgende voorwaarden:
* Naamsvermelding; u dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (bijvoorbeeld: ’Bron – Studio Bas van Wayenburg’).
* Niet – commercieel; U mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Neem daarvoor contact op met Studio Bas van Wayenburg
* Gelijk delen; als u het werk bewerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend onder dezelfde licentie als de oorspronkelijke licentie worden verspreid.
* (Her)gebruik van informatie; bij hergebruik of verspreiding dient u de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. U mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere
van deze voorwaarden wanneer Studio Bas van Wayenburg daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.