Pro Claimer

Proclaimer

Studio Bas van Wayenburg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs.
Je kan zelf kiezen op welke manier je dit wilt laten weten.
Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina.
Binnen enkele werkdagen zullen wij je melding behandelen en eventueel actie ondernemen.
Wanneer je per mail of met behulp van het webformulier reageert, worden je gegevens met uiterste discretie verwerkt en niet aan derden overgedragen. Alle informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze hebt verstrekt. Wij geven alle informatie op onze site, tenzij anders aangegeven, vrij onder de voorwaarden van de Creative Commons licentie.
Dit betekent dat je, tenzij anders vermeld, het werk mag kopiëren, verspreiden, vertonen en op -en uitvoeren of er afgeleide werken van mag maken. Echter alleen onder de volgende voorwaarden:
* Naamsvermelding; je dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (bijvoorbeeld: ’Bron – Studio Bas van Wayenburg’).
* Niet – commercieel; Je mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Neem daarvoor contact op met Studio Bas van Wayenburg
* Gelijk delen; als je het werk bewerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend onder dezelfde licentie als de oorspronkelijke licentie worden verspreid.
* (Her)gebruik van informatie; bij hergebruik of verspreiding dien je de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. Je mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden wanneer Studio Bas van Wayenburg daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.